18 maart 2021

Aktiecommissie

Vorig jaar in maart hebben als comm. een potgrond en mestkorrelactie gehouden. Iedereen werd via een bestellijst in de gelegenheid gesteld potgrond en/ of mestkorrel te […]
18 maart 2021

Diensten met Pasen en in april

Het moderamen van de kerkenraad heeft dinsdag 16 maart j.l. besloten om voorlopig nog geen fysieke diensten te houden in ons kerkgebouw. Hoewel we het graag […]
CONTACT