"Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden."

Lucas 22:32

Contact

Kerkgebouw en gebouw ‘Pro Deo’

Provincialeweg 80, 9865 AK Opende

Beheer:
Mevrouw D. Weening
0594 659 956
prodeo@kerkopendekornhorn.nl

Aanvragen aanzetten verwarming:
Hendrik de Zwart en Menno Nicolai
kachel@kerkopendekornhorn.nl


Predikant

ds.J.B. Hoornenborg
0594 697 724
jbhoornenborg@kpnmail.nl


Kerkelijk Medewerkster

Gerdine Yousef
gerdine@kerkoverstag.nl


Preses

Albert de Groot
preses@kerkopendekornhorn.nl


Scriba

Marijke van Braak
scriba@kerkopendekornhorn.nl


Kerkrentmeesters

kerkrentmeesters@kerkopendekornhorn.nl


Diaconie

diaconie@kerkopendekornhorn.nl


Redactie Kerkblad ‘De Bron’

Janine Stuivinga & Marjan Borger
debron@kerkopendekornhorn.nl


Contactpersoon website

Jaap Miedema en Jacob Veenstra
website@kerkopendekornhorn.nl


Jeugdwerk

jeugdwerk@kerkopendekornhorn.nl

Contactformulier

Wij reageren zo spoedig mogelijk.

    CONTACT