"Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden."

Lucas 22:32


Contact

Kerkgebouw en gebouw ‘Pro Deo’

Provincialeweg 80, 9865 AK Opende

0594 659 956

Beheer: Mevrouw D. Weening
prodeo@kerkopendekornhorn.nl


Predikant

J.B. Hoornenborg
jbhoornenborg@kpnmail.nl

tel : 0594 697724


Preses

Albert de Groot
preses@kerkopendekornhorn.nl


Scriba

Freerk van der Heide
scriba@kerkopendekornhorn.nl


Kerkrentmeesters

kerkrentmeesters@kerkopendekornhorn.nl


diaconie

diaconie@kerkopendekornhorn.nl


Redactie Kerkblad ‘De Bron’

Janine Stuivinga & Marjan Borger
debron@kerkopendekornhorn.nl


Contactpersoon website

website@kerkopendekornhorn.nl


Jeugdwerk

jeugdwerk@kerkopendekornhorn.nl

Contactformulier

Wij reageren zo spoedig mogelijk.

    CONTACT