"Als de kerk niet dient, dient zij tot niets."

Diaconie

Diaconie, afgeleid van het Griekse woord ‘diakonia’ (dienst), betekent dienstbaarheid aan de medemens.

Diaconie vormt daarmee het wezen van de christelijke levensbeschouwing. De christen volgt immers de levenshouding van Jezus, die de zorg om en het opkomen voor de mensen om hem heen centraal stelde.

Onze missie

Delen

Wij willen de gaven die ons worden geschonken delen en -in Gods naam- pleiten voor rechtvaardigheid daar waar onrecht plaatsvindt. Of dat nu in de eigen gemeente, je eigen woonplaats of land is, of elders in de wereld.

Vanuit deze missie laat de diaconie van de Gereformeerde Kerk Kornhorn-Opende zich bij het bepalen van de beleidskeuzes leiden door de volgende uitgangspunten:

  • De kerkelijke gemeente bewust maken van de diaconale opdracht
  • De kerkelijke gemeente ertoe bewegen haar gaven te delen
  • Noden en het onrecht in onze samenleving aan de orde te stellen
  • Helpen waar geen helper is
  • Werken aan een meer rechtvaardige samenleving

De diaconie wil niet alleen namens, maar vooral ook samen met die kerkelijke gemeente aan deze taak gehoor geven. Het diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor zichzelf.

Diaconaat uit zich in allerlei vormen van aandacht en activiteiten. Niet alleen financiële maar ook praktische dienstverlening behoort tot de taken van de diaconie. De diakenen zullen dan ook regelmatig een beroep op gemeenteleden doen om actief bij te dragen of mee te werken in projecten.

Samenwerking Werkgroep met een Missie

De Evangelisatie- en Zendingscommissie vormt samen met de Diaconie de Werkgroep met een Missie. Deze werkgroep organiseert de volgende activiteiten:

  • Jaarlijkse barbecue voor de gemeente/opbrengst voor een goed doel
  • 1x per jaar een Voedselactie voor Dorcas of Voedselbank
  • Ondersteuning van 2 adoptiekinderen via de Stichting Pikulan

De diaconie heeft een eigen beleidsplan. Klik hier om het beleidsplan te lezen.

CONTACT