"Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden."

Lucas 22:32

Actueel

Lees hier ons laatste nieuws

Nationaal Rampenfonds stelt ‘giro 777’ open voor hulp overstromingsramp Limburg
Het Nationaal Rampenfonds heeft het bankrekeningnummer 777 opengesteld voor particulieren, bedrijven

CONTACT