Alleen samen krijgen we Corona onder controle.

Coronaregels Gereformeerde Kerk Opende-Kornhorn ingaande 13 juni 2021

Er mogen tot 60 kerkgangers de dienst bijwonen (excl. Kerkenraad, koster, organist en predikant) Wel moet er 1 ½ m afstand zijn, dat betekent dat u kunt plaats nemen waar een groene sticker op de bank zit. (echtparen en gezin met kinderen mogen bij elkaar zitten} U hoeft zich niet van tevoren op te geven, maar de namen worden wel geregistreerd bij het binnenkomen. Dit om bij besmettingen achteraf de mensen te kunnen waarschuwen. We komen binnen via de voordeur, in de hal staat ontsmettingsmiddel voor de handen en bij het in- en uitlopen dragen we een mondkapje. Als u op uw plaats zit kan het mondkapje af. We mogen zacht meezingen bij de liederen o.l.v. organist. Er is ook weer kindernevendienst en oppas geregeld. We verlaten de kerk via de achteruitgang van Pro Deo. Daar staan ook de mandjes opgesteld voor de beide collecten. Ook voor uitvaarten en trouwdiensten geldt voor ons kerkgebouw een maximum van 60 personen.

Maatregelen Corona

CONTACT